Sveriges Jordbruksarrendatorer

Sveriges Jordbruksarrendatorer, SJA, är en sammanslutning (förbund) för arrendatorsföreningar runt om i landet.

Klicka dig in på www.sja.se för att läsa mer om verksamheten!