Handla för Götene

Vi har byggt webbshop åt Näringslivsföreningen i Götene. En hemsida där syftet är att gynna föreningslivet och de lokala företagen i kommunen. Handla för Götene är en webbshop där föreningar kan söka om medlemskap för att kunna logga in och handla lokala produkter, där mellanskillnaden på priset går till föreningarnas kassa.

Mer info hittas på http://www.handlaforgotene.se/